Nedir.Org
  • 1
Suzan1
Suzan1
üye..
Açık
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 1 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
7
Okunma
0 kişi izliyor..
Hande S
Hande S
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim..
A) Yüz yüze görüşmelerB) Halka hitaplarC) Telefonla yapılan görüşmelerD) Fotoğraflar
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 1 ay önce
1
Cevap
15
Puan
6
Okunma
0 kişi izliyor..
Hande S
Hande S
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların..
A) Sorunu görmezden gelmekB) Karşımızdakini dinlememekC) Empati kurmakD) Taraflı davranmak
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 2 ay önce
1
Cevap
15
Puan
6
Okunma
0 kişi izliyor..
Hande S
Hande S
üye..
Çözüldü
Kurumlarda herhangi bir hiyerarşik düzen..
A. Dikey iletişimb. Yatay iletişimc. Informel iletişimd. Çapraz iletişime. Resmi iletişim
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 2 ay önce
1
Cevap
15
Puan
10
Okunma
0 kişi izliyor..
tuanna
tuanna
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi biçimsel iletişim..
A. Yatay kanallarB. Çapraz kanallarC. İçe dönük kanallarD. Dışa Dönük kanallarE. Dikey kanallar
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 3 ay önce
1
Cevap
15
Puan
41
Okunma
0 kişi izliyor..
Hande S
Hande S
üye..
Çözüldü
I. Her konuda aktif hedef kitle
II. Tek bir konuda aktif hedef kitle III. Gündemdeki bir konuyla ilgili aktif hedef kitle Yukarıdakilerden..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 3 ay önce
1
Cevap
15
Puan
96
Okunma
0 kişi izliyor..
seviyorsunki
seviyorsunki
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi medyanın haber..
Sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 3 ay önce
2
Cevap
18
Puan
8
Okunma
0 kişi izliyor..
Zeynep eda
Zeynep eda
üye..
Çözüldü
I. Sosyalleşme II. Nedensellik III. Yüz yüze..
A. Yalnız IB. I ve IIC. I, II ve IIID. II ve IIIE. I ve III
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
2
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi pazarlamaya ilişkin..
A. Pazarlama, insan ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir.b. Pazarlama, mamullerle ilgilidir.c...
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
17
Puan
14
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın dinamik..
A. Üretim koşullarıb. İşgücü koşullarıc. Teknik koşullard. Çevre koşullarıe. Mali koşullar
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
3
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi yedek insan kaynağı..
A. Devamsızlık oranı yedek insan kaynağı ihtiyacına eşittirb. Devir oranı yedek insan kaynağı..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
3
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Herhangi bir plan döneminde işletmenin elinde..
A. İş analizib. İnsan kaynakları arzıc. İnsan kaynakları planlamasıd. İnsan kaynakları ihtiyacıe...
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
6
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Sayısal verileri göz önünde tutarak..
A. Matematiksel yöntemb. Basit matematiksel yöntemc. Çoklu regresyond. Doğrusal programlamae. Sezgisel..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
2
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi belirli bir dönemde..
A. İş tanımıb. Personel devir oranıc. Devamsızlık oranıd. İnsan kaynağı envanterie. Ortalama..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
9
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan insan..
A. İnsan kaynağı envanteri bilgilerib. İş analizi bilgileric. Personel devir oranı bilgilerid. Personel..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
7
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Bütüncül düzel olarak adlandırılan insan..
A. İnsan kaynakları planlaması işletmedeki alt düzey çalışanlara yönelik yapılırb. Üst düzey..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
2
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Bir işletmede insan kaynakları planlaması kim..
A. İnsan kaynakları bölümüb. İnsan kaynakları ve diğer bölüm yönetimleri birliktec. Bölüm..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
2
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Bir işletme yeni kurulmuş ve insan kaynakları..
A. Uzun dönemlib. Orta dönemlic. Kısa dönemlid. İnsan kaynakları planlaması yapılamaze. Uzun ve orta..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
3
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerdin hangisi insan kaynakları..
A. Personelin belirlenmesidir.b. Personel ihtiyacının belirlenmesidir.c. Gelecekteki personel sayısının..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
4
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdaki tanımlardan hangisi planlama..
A. İşletmenin nereye nasıl gideceğinin belirlenmesidir.b. İşletmenin bir amaç saptamasıdır.c...
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
2
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi İKY uygulamalarının..
A. Diğer örgütlerin hatalarından ders alınmasıb. Hangi yönde değişmek gerektiğinin anlaşılmasıc...
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
4
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Bir örgütte ahlâki davranışların etkili bir..
A. Ahlâk eğitimib. Örgütsel politikalarc. Ödüllendirme sistemid. Disiplin sistemie. İşe alıştırma..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
5
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Bölüm içi görev dağılımı dikkate..
A. Örgütteki İK politikalarını belirlemekb. İKY ile şirket stratejilerinin bağlantısını kurmakc...
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
3
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdaki durumlardan hangisinde İKY işlevi..
A. Personel sayısının az olmasıb. Standardize edilmiş rutin faaliyetlerin yapılmasıc. Kalite odaklı..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
3
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Komuta yöneticileriyle etkili işbirliğini..
A. Emir vermeb. Yardım etmec. Kolaylaştırmad. Desteklemee. Bilgi verme
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
6
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi komuta..
A. Doğru insanları doğru işlere yerleştirmekb. İşletmenin tümünde İK faaliyetlerini koordine..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
15
Puan
9
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Nitelikli insan kaynakların elde edilebilmesi..
A. İşlerin değerlenmesib. Ücret ve teşvik planlarının yapılmasıc. İK bilgi sisteminin..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
8
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi İKY’nin örgüt,..
A. Yasaların izlenmesib. Yeni test ve görüşme tekniklerinin geliştirilmesic. Personel katılım..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
7
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Personel yönetimi aşağıdakilerden hangisinin..
A. Sanayi Devrimib. I. Dünya Savaşıc. II. Dünya Savaşıd. Orta çağın sona ermesie. Bilgi çağının..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
5
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Bir işletmede çalışanlar işgücü olarak..
A. Bilgilerib. Zekâlarıc. Kas güçlerid. Becerilerie. Potansiyelleri
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
5
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Halkla İlişkiler uzmanları ve gazetecilere..
A. Gazetecinin amacı, hedef kitlesini objektif bilgilendirmektir.b. Halkla ilişkiler uzmanının amacı,..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
5
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Bir işletmenin tüm iletişim etkinliklerinin..
A. Reklamb. Danışmanlıkc. Satış teşvikid. Propagandae. Bütünleşik pazarlama iletişimi
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
3
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama..
A. Ürünb. Fiyatc. İknad. Tutundurmae. Dağıtım-yer
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
3
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Belirli bir siyasi konuda değişim sağlamak ya..
A. Lobicilikb. Duyurumc. Pazarlamad. Reklame. Danışmanlık
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
4
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Tüketicilerin ihtiyaç, istek, ilgi ve..
A. Lobicilikb. Konu yönetimic. Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerd. Finansal halkla ilişkilere. Medya..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
2
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Halkın bir girişim, bir düşünce ya da bir..
A. Propagandab. Halkla ilişkilerc. Lobicilikd. Duyurume. Reklam
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
6
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi reklamın..
A. Reklamın kitle iletişim araçlarında kullanılması garantilidir.b. Reklam iç hedef kitleye hitap..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
2
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin..
A. Medya ilişkilerib. Duyurumc. Konu yönetimid. Aile ilişkilerie. Hükümet ilişkileri
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
101
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler..
A. Araştırmab. Eylemc. İletişimd. Değerlemee. Pazarlama
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
23
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Bir işletme ile hedef kitlesi arasında..
A. Reklamb. Halkla ilişkilerc. Kişisel satışd. Pazarlamae. Gazetecilik
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
2
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde..
A) Gazetelerb) Yıllıklarc) Pankartlard) Televizyon
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
3
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde..
A) Bültenlerb) Pankartlarc) Sponsorlukd) Sergiler
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
4
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Bir kuruluşta aşağıdakilerden hangisi halkla..
A) Dekorasyonb) Şikâyetlerc) Sosyal etkinliklerd) Basınla ilişkiler
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
5
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi personelde aranacak..
A) Görünüşb) Kişilikc) Güvenilirlikd) Hepsi
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
3
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin..
A) Araştırma yapmab) Politikayı belirlemec) Birim kurmad) Dürüst olma
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
3
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdaki anlatımlarda yer alan işlemlerden..
A) Çeşitli birimlerin ne iş yaptığını bilmeb) Çeşitli birimlerden bilgi alabilmec) Kuruluşa..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
4
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Sürekli olarak halkın dikkatinin çekilmesi ve..
A) İnandırıcılıkb) Tekrarlamac) Dürüstlükd) Hiçbiri
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
4
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
A) Yönetimin halkla ilişkilere bakış açısı, halkla ilişkilerin başarısı açısından önemlidir.b)..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
8
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin..
A) Sorunlarla ilgili karar almab) Kuruluş günlerini kutlamac) Kuruluş içi sosyal etkinliklerini..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
3
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin..
A) Vatandaşların başvuruları için belli saatler ayırmak, işlerin düzenli yürümesini sağlar.b)..
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
4
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
"Kaynağın alıcıya aktarmak istediği bilgi,..
A) alıcıb) kaynakc) kanald) ileti
Bölüm: Halkla İlişkiler Tarih: 4 ay önce
1
Cevap
16
Puan
8
Okunma
0 kişi izliyor..Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü