Nedir.Org
  • 1


ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde eşeyli..
A) Sürünücü gövde ile üremeB) Rizom gövde ile üremeC) Tohum ile üremeD) Çelik ile üremeE)..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
26
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Açık
Aşağıdakilerden hangisi tomurcuklanmayla..
A) Gamet oluşumuB) Aynı kalıtsal yapıda yeni bireylerin oluşumuC) Döllenme gerçekleşmesiD) Tohum..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
0
Cevap
1
Puan
21
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Açık
Aşağıdaki durumlardan hangisinde oluşan..
A) Bira mayasının tomurcuklanmayla yeni bireyler üretmesi.B) Buğday tohumundan yeni buğdayların..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
17
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Açık
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi eşeyli..
A) Gametlerin döllenme sonucu birleşmesi.B) Zigot oluşumu.C) Üreme ana hücrelerinden gamet oluşumu.D)..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
9
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Açık
Hücre bölünmeleri ile ilgili olarak..
A) I-II-IVB) I-III-IVC) I-IVD) II-III-VE) IV-V
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
17
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Açık
Kutadgu Bilig ile ilgili olarak aşağıda..
A) İslamiyet'in kabulünden sonra (geçiş dönemi) bilinen ilk Türkçe eserdir.B) İdeal devlet ve ideal..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
3
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi bir terim örneği..
A) MasaB) OkulC) KalemD) ÜlkeE) Ancak
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
5
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdaki kavramlardan hangisinin neliği..
A)Tren garıB)Nemrut DağıC)NehirD)Zümrüdüanka kuşuE)Değirmen
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
16
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi ergonominin..
A. İş AkışıB. AntropometriC. KronobiyolojiD. FizyolojiE. İş psikolojisi
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
8
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Açık
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
8
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Açık
Aşağıdakilerden hangisi emredici bir..
A) İfa zamanı taraflarca kararlaştırılmadıkça veya hukuki ilişkinin özelliğinden anlaşılmadıkça..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
5
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Gif hangi dosya türünün uzantısıdır?
A) Resimb) Haraketli Resimc) Çalıştırılabilir Dosyad) Video
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
6
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Bir resim, belge ya da nesneyi okuyarak dijital..
A) Yazıcıb) Mikrofonc) Bulut Depolamad) Tarayıcı
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
5
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Açık
Çevre sorunlarının oluşumunda insanın..
Çevre sorunlarının oluşumunda insanın etkisine örnekler veriniz sorusunun cevabı için bana yardımcı..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
8
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Yaşadığınız yerde iklimin neleri..
Yaşadığınız yerde iklimin neleri etkilediğini birer örnek vererek açıklayınız sorusunun cevabı..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
2
Cevap
23
Puan
17
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi basiretli davranma..
A) Gereksiz yere risk alanb) Gerekli yere risk alanc) Tutum ve davranışında ölçülü oland) Cesur olane)..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
19
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını..
A) Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.B) Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
7
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Açık
Kurum yönetimi, sorunu daha oluşmadan önlemek..
A)Reklam yazarındanB)Pazarlama direktöründenD)VatandaştanE)Halkla ilişkiler yönetiminden
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
2
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük..
A)Sürüş öncesi alkollü içki içilmesib)Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulmasıc)Yol..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
6
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki..
A) StepneB) Havalı kornaC) Güneş gözlüğü D) Emniyet kemeri
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
9
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve..
A) Aşırı hızdan kaçınmakB) Korkutmak veya şaşırtmakC) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmakD)..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
7
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III-..

A) Yalnız IB) I ve IIC) II ve IIID) I, II ve III
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
4
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdaki cümleleri tümevarım cümlesi..
Ali iki ayaklıdır.Zeki iki ayaklıdır.Ali ve Zeki insandır.Boncuk siyah bir kedidir.Boncuk balık yer.
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
5
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Hata Türleri ve Etkileri analizinde RÖS 40 dan..
A. Önlem almaya gerek yokturB. Önlem alınmasında fayda vardırC. Hemen Önlem alınmalıdırD. Önlem..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
22
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
İşletmeler operasyonel faaliyetleri sırasında..
A)Hata ağacıb)Hata türü ve etkileri analizic) Güvenilirlik analizid) X matrisie) Sebep sonuç diyagramı
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
6
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Açık
Aşağıdakilerden hangisi tıbbi..
A) Doğru planlama imkanı tanır.b) Tez ve doktora çalışmalarına kaynak oluşturur.c) Kaynakların..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
10
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Herakleitos'un temel önermesi: Her şey akar,..
A) Varlığın sürekliliğini koruduğunuB) Değişimin kaçınılmazlığınıC) Varlığın..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
13
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi kültürün unsurları..
A. Siyasal faaliyetlerb. Güzel sanatlarc. Hukuk sistemid. Mimarie. İnanç sistemleri
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
24
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
-Doğaüstünün doğalla, tanrısal buyruğun..
A) İlkçağ FelsefesiB) Ortaçağ FelsefesiC) Aydınlanma FelsefesiD) Ahlak FelsefesiE) Kartezyen Felsefe
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
17
Puan
41
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa..
A) AtinaB) GiritC) SelanikD) İstanbulE) Ankara
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
12
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
İstiklal Marşının şairi ve bestecisi kimdir?..
İstiklal Marşının şairi ve bestecisi kimdir? İstiklal Marşı hangi iki ülkenin marşıdır sorusunun..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
17
Puan
13
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Sigara alışkanlığına bağlı olarak..
A)Akciğer kanserinin nedenlerindendir.B)Kalp ve damar hastalıklarına neden olurC)Biyolojik olaylarda..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
27
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Fazla kiloluk hastalığın ne ad verilir?
A) ObeziteB) Hemofili C) Verem D) Tifo E) Kuduz
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
7
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
I.Omuzlar genişler
II.Yüzde sivilce..

A) I-II-III. B) Yalnız II. C) II-III.D) III-IV E) I-II-III-IV
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
17
Puan
27
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Bir bebekte hemofili (kan pıhtlaşması)..
A) Fiziksel çevre B) Kimyasal çevre C) Genetik yapıD) Hormonlar E) Beslenme
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
17
Puan
27
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Davranış bozuklukları ile ruhsal..
A) Pataloji B) Psikiyatri C) Pediatri D) Dermotoloji E) Onkoloji
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
31
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı..
A) Kızamık B) Suçiçeği C) Boğmaca D) Çocuk Felci E) Kuduz
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
28
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi hava yoluyla bulaşan..
A) Kızamık B) Grip C) Kızıl D) Aids E) Kabakulak
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
15
Puan
27
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Doğum sonrası, gebelikle birlikte anne..
A) Gebelik B) Nekahet C) Lohusalık D) Emziklilik E) Süt dönemi
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
10
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Açık
I. Bireye baskı yapmaksızın önerilen temalar..
A. Drama (Yaratıcı Drama)B. Toplumsal Konular ve DramaC. DoğaçlamaD. Duyu ve Devinim OyunlarıE. Sosyal..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
0
Cevap
1
Puan
7
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Açık
Aşağıdakilerden hangisi drama ve öykü..
A. Sözcükler ve çağrışımlardan öykü oluşturma ve oynamaB. Resim ya da fotoğraflardan öykü..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
0
Cevap
1
Puan
12
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Açık
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
26
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Devlet, hukukun üstünlüğüne dayalı..
A)MilletB)ÜlkeC)EgemenlikD)Halk..................., vatandaşlarına hukuki güvenceler sağlayan, devletin..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
12
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sisteminin..
A) Güçlü bir güçler ayrılığı vardırB) Başkan yasama organının çalışmalarına katılmazC)..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
15
Puan
11
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik..
Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmesinin..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
13
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Osmanlı Devleti, 3 Kasım 1839'da Avrupalı..
A) AskerîB) DinîC) Ekonomik D) Hukuki
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
15
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri..
A)Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.b)Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.c)Daha büyük..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 3 hf. önce
1
Cevap
16
Puan
9
Okunma
0 kişi izliyor..
Hande S
Hande S
üye..
Çözüldü
Hangi bilmece 5N 1K sorularından değildir?
A) Hangi bağda üzüm yetişmez? (Ayakkabı bağında)B) Lastik niçin esner? (Uykusu geldiği için)C)..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 4 hf. önce
1
Cevap
15
Puan
10
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Kırmızı şapka giyen iki kişiden kısa boylu..
A) Bütün kadınların saçı uzundur.B) Sadece kadınların saçı uzundur.C) Kırmızı şapka giyen..
Bölüm: Soru Cevap Tarih: 4 hf. önce
1
Cevap
15
Puan
70
Okunma
0 kişi izliyor..Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü