Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.
5260

Araştırma raporları ve makalelerin kaynaklar bölümünde verilen eserlerin yayım yılı hangisinden sonra ve hangi noktalama işareti içinde yazılır?

Araştırma raporları ve makalelerin kaynaklar bölümünde verilen eserlerin yayım yılı hangisinden sonra ve hangi noktalama işareti içinde yazılır? sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?

  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  Soru Ara?

  4.264.796 den fazla soru içinde arama yap.

  Cevap Yaz

  Bilgilendirme: 2022 yılı YKS, AÖF, AUZEF, ATA-AÖF, AÖL, LGS, AÖO, AÖIHL-MAÖL, YDS, TUS, MSÜ, ALES, KPSS, İSG, YKS, DGS, EUS, TYT, AYT, ADES, ADB, Amatör Denizcilik Eğitimi Sınav takvimleri belli olmuştur.
  Türkçe Bölümü Yeni Sorular
  1. Velhasıl kelam TDK
  2. Abdullah Efendi onu sakinleştirmek için yaklaştığı sırada billur sürahiyi geniş bir pencereden aşağı fırlattı. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Zarf tümleci - Özne - yer tamlayıcısı - belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem B) Özne - belirtili nesne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - zarf tümleci - yüklem C) Zarf tümleci - belirtili nesne - yer tamlayıcısı - zarf tümleci - yüklem D) Zarf tümleci - zarf tümleci - belirtili nesne - Özne - yer tamlayıcısı - yüklem E) Yer tamlayıcısı - belirtili nesne - özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - yüklem
  3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sesteş bir sözcük kullanılmamıştır?
  4. Kapı: Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer; kaynak veya imkân. göstermek: Kalitesini ispat etmek. yol: Uyulan ilke, sistem, usul, tarz.
  5. (I) Saksıda küçük ağaç yetiştirme; bahçıvanlığı, heykeltıraşlığı, ressamlığı ve felsefeyi kusursuz bir denge içinde bir araya getiren bir sanattır.
  6. "Deneme" türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Özgürce seçilmiş bir konuda özgürce yazılabilir. B) Öznel bir anlatımla yazılır. C) Edebiyatımızda ilk örnekleri Tanzimat döneminde görülür. D) Yazar, düşüncelerini ispatlama gereği duymaz E) Sözlü edebiyat ürünleridir. Sonradan yazıya geçirilmişlerdir. ​
  7. Soruları çözerken hep bu yolu mu kullanmalıyız?
  8. Hepimiz gitmekte olduğumuz o uzak Afrika'ya doğru gözlerimizi çevirmiş bir halde, sessizce denizi seyrediyorduk.
  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması yoktur? A) Şairin ilk şiirlerinde sembolist özellikler açıkça görülmektedir.
  10. (I) Genelinde televizyonda yaptığım işler, suya yazı yazmak gibi.

  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.

  Başarılı..
  Kopyalandı..