Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Bir ekonomide, tam zamanlı işlerde istihdam edilenlerin sayısı 140, yarı zamanlı işlerde istihdam edilenlerin sayısı 25, işsizlerin sayısı 35, işiz olan ve iş aramaktan vazgeçenlerin sayısı 8 ise bu ekonomideki işsizlik oranı kaçtır?

a) 6
b) 5
c) 12.5
d) 17.5
e) 25
Üniversite +

Bu soruya 2 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2024-06-11 15:54:10

  Cevap :
   

  İşsizlik Oranı Hesaplama

  Verilen Bilgiler:

  1. Tam zamanlı işlerde istihdam edilenler: 140 kişi
  2. Yarı zamanlı işlerde istihdam edilenler: 25 kişi
  3. İşsizler: 35 kişi
  4. İşsiz olan ve iş aramaktan vazgeçenler: 8 kişi

  İşgücü:

  1. İstihdam edilenler (tam zamanlı + yarı zamanlı) + İşsizler + İşsiz ve iş aramaktan vazgeçenler

  İşgücü = 140 + 25 + 35 + 8 = 208 kişi

  İşsizlik Oranı:

  1. İşsizler / İşgücü * 100

  İşsizlik Oranı = (35 / 208) * 100 = 16.83%

  Cevap: d) 17.5

  Açıklama:

  İşsizlik oranı, işsiz kalanların işgücüne oranını gösterir. İşgücü, çalışanlar ve işsizlerden oluşan toplam nüfus grubudur. Bu problemde, işsizler sadece iş arayan kişileri değil, aynı zamanda iş aramaktan vazgeçmiş kişileri de kapsar.

  Hesaplama sonucunda işsizlik oranı %16.83'tür. En yakın cevap seçeneği d) 17.5 olduğundan bu cevabı seçmek gerekir.

  Not:

  1. İşsiz ve iş aramaktan vazgeçmiş kişiler, pasif işsizler olarak da adlandırılır.
  2. Bazı ülkelerde işsizlik oranı hesaplanırken pasif işsizler dikkate alınmaz. Bu durumda işsizlik oranı daha düşük hesaplanır.


  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2024-06-11 15:54:49

  Cevap : Verilen bilgilere göre, bir ekonomide tam zamanlı işlerde istihdam edilenlerin sayısı 140, yarı zamanlı işlerde istihdam edilenlerin sayısı 25, işsizlerin sayısı 35 ve iş aramaktan vazgeçenlerin sayısı 8 olarak verilmiştir. İşsizlik oranını hesaplamak için işsizlerin toplam işgücüne oranını bulmamız gerekmektedir.

  İşsizlik oranı = (İşsizlerin sayısı / (İşsizlerin sayısı + İstihdam edilenlerin sayısı)) x 100

  İşsizlik oranını hesapladığımızda:
  İşsizlik oranı = (35 / (35 + 140 + 25)) x 100 = 17.5

  Bu durumda, bu ekonomideki işsizlik oranı %17.5'tir.

  Doğru cevap, d seçeneğidir: 17.5.
  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz

  Son Cevaplar
  1. E devletten çocuğumun sınıf şubesi öğrenme
  2. E devletten sınıf şubesi öğrenme nasıl yapılır
  3. müzikte yarı yavaş bir biçimde çalınmak bulmaca
  4. C . H. Cooley , grupları sınıflandırmada karşılıklı ilişki ve iletişimden yola çıkmıştır . Il - Tönnies grubun üyeleri arasındaki ilişkilerden yola çıkarak bir siniflama yapmaktadır . - lll Toplumsal grupları siniflandırma çabalarının en kapsamlısı G. Gurvitch'e aittir . IV - Cemiyet olarak isimlendirilen topluluklar gönüllü ve bilinçli uye alunan grupları - ifade etmektedir . Toplumsal grupların sınıflandırılması ile ilgili bilgiler düşünüldüğünde yukarıdaki cümlelerden . hangisi veya hangileri doğrudur ? a ) II ve IV . b ) l. ll. III ve IV c ) I ve Ill d ) Ill ve IV e ) I ve IV
  5. vajina yanması nasıl geçer doğal yöntemler
  6. Emekli sandığı emekli maaş hesaplama
  7. Onur belgesi e okulda gözükür mü
  8. Dinin sosyolojik algılanışıyla dinl algılanışı arasında yaşanan zıtlaşmayı ifade eden " Din konusunda alabileceğimiz ikl aşıkár pozisyon vardır . Ya inanırsınız ya da inanmazsınız . Bu durumun da doğal iki sonucu olacaktır . Ya sosyolojiyle ilgili her şey aşkın bir hakikat tarafından aşkınlaştırılır : ya da bütün bunlar gerçekte var olmayan şeylerle ilgili mantıksız hurafeler olarak görülür . " Anlatısının ara formu olarak yaşanan din için hangisi söylenebilir ?a) Dinler aşkındır . b)Dinlerin bazı ozellikleri aşkınken bazı kısmı sosyal inşadır . c)Dinlerin tamamı insan kaynaklıdır .d) Dini hayatı oluşturan gerçekliğin tamamı llahidir .e) Dinler sosyal inşadır .
  9. RoK oyununda 100 Cevher ile satın alınabilen altın tuğlalı bir yol bulunmaktadır. Bu yolun adı nedir?
  10. "Öğrencilerin sınav kâğıtlarını okuyorum. Çoğunda bir yığın bilgi var, fakat konu ile ilgisi yok ve karma karışık. Kompozisyon işte bunların zıddıdır.


  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.