Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Bir sayfa üzerine yan yana gelen kelimelerden oluşan alt alta sıralanmış her bir dizi

Bulmaca sorusu cevabı

Bu soruya 2 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  Sende Cevap YazArama Yap

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2022-11-22 23:41:39

  Cevap :
  Bulmacada 'Bir sayfa üzerine yan yana gelen kelimelerden oluşan alt alta sır...' nedir sorusunun cevabı:
  Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Bir sayfa üzerine yan yana gelen kelimelerden oluşan alt alta sır...' sorusunun yanıtı 5 harflidir ve cevaba ise SATIR yazabilirsiniz.


  İlgili bulmaca soruları:

   Cevap Yaz Arama Yap

   Tugcedogus

   • 2022-11-22 23:41:39

   Cevap :
   Sözlükte SATIR Nedir:

   Satir: Kişilerin ve toplumun aksak yanlarını hicvetmek, yergilemek.

   Satirik Şiir Nedir

   Eleştiri, yergi ve alay öğelerinin ön plana çıktığı şiirlerdir. Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda didaktik özellikler de görüldüğünden, didaktik şiir içinde de incelenebilir. Ancak açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa alınması daha doğru olur. Bu tür şiirlere Divan edebiyatında hiciv, Halk edebiyatında taşlama, yeni edebiyatımızda ise yergi verilir.

   Satirik Şiir Çeşitleri

   Divan Edb. : Hicivler
   Halk Edb. : Taşlamalar aynı doğrultudadır
   Divan Edb. : Şeyhi – Bağdatlı Ruhi – Nef-i
   Y. Türk Edb. : Ziya Paşa – Şair Eşref
    

   Satirik Şiir Temsilcileri

   Edebiyatımızda Nef'i, Seyrani, Ziya Paşa, Neyzen Tevfik, Orhan Veli Kanık bu tür şiir örnekleri vermişlerdir.

   Satirik Şiir Örnekleri

   Bir arzuhal yazsan makama varsan
   Ağlasan derdini davanı sorsan
   Ağır hasta olsan hekime varsan
   Yarana bir ilaç sürmez parasız.

   Örnek-1
   Pek rengine aldanma felek eski felektir
   Zira feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir
   Ya bister-i kemhâda , yâ virânede can ver
   Çün bay ü gedâ hâke beraber girecektir
   Allaha sığın şahs-ı halimin gazabından
   Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir
   Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm
   Şirin dahi kasdetmesi cana gülerektir
   Bed asla necabet mi verir hiç üniforma
   Zerdüz palan ursan eşek yine eşektir
   Bed mâye olan anlaşılır meclis-i meyde
   İşret , güher-i âdemi temyize mihenktir

   Nush ile yola gelmeyeni etmeli tektir
   Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir
   Nâdânlar eder sohbet-i nâdânla telezzüz
   Divânelerin hemdemi divâane gerektir
   Aff ile mübeşşer midir eshâb-ı meratip
   Kanun-i ceza âcize mi hâs demektir
   Milyonla çalan mesned-i izzetde serefrâz
   Bir kaç kuruşu mürtekibin câyı kürektir
   İman ile din , akçadır erbâb-ı gınâda
   Namus ü hamiyyet sözü kaldı fukarada
   (Ziya Paşa)

   Örnek-2
   Benim bu gidişe aklım ermiyor
   Fukara halini kimse sormuyor
   Padişah sikkesi selam vermiyor
   Kefensiz kalacak ölümüz bizim   Cevap Yaz Arama Yap

   Kolay Bulmaca Cevabı Bulma Robotu


   Cevap Ara?

   7.194.347 den fazla soru içinde arama yap.

   Cevap Yaz

   Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross, Words Of Wonders Guru, WOW Guru gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

   Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

   Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

   Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

   Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..
   Son Cevaplar

   1. Eski dilde kısıtlama bulmaca
   2. Aşağıdaki düşünürler ile kavramlara dair eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
   3. Aşağıdakilerden hangisi iktidarın sembolik kaynaklarından biridir?
   4. Siyaseti açıklamaya yönelik olan aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi, siyasette olanla değil de, olması gerekenle ilgilenmektedir?
   5. Siyaset bilimi, iktidarın toplumsal yaşamdaki işleyişi, paylaşımı ve dağılımı, bireylerin siyasal tercihlerinin belirlenmesinde toplumsallaşmanın rolü gibi konularda hangi bilim dalının araştırmalarından yararlanır?
   6. "Politika" adlı eserinde devleti ve devlet yönetimiyle ilgili süreçleri bir inceleme ve gözlem konusu olarak ele alan, zamanın siyasal sistemlerini karşılaştırmalı bir biçimde ortaya koyarak siyaset biliminin temellerini atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
   7. " Kanunların Ruhu" adlı kitabında iklimin ve coğrafi özelliklerin yasalar ve siyasal davranışlar üzerinde ciddi anlamda etkisi bulunduğunu iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
   8. İktisadi zihniyetle dini inançlar arasında kurduğu ilişki ile Protestan ahlak anlayışının kapitalizmin doğuşunda oynadığı rolü ortaya koyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
   9. Aşağıdakilerden hangisi 1948 yılında Paris'te UNESCO'nun düzenlediği çalışmada Siyaset Biliminin ilgilendiği temel konulardan biri olarak yer almamıştır?
   10. 1963'te Amerika'da gerçekleştirilen sıradan insanın otoriteye nasıl sorgusuzca itaat ettiğini ve bunun sonuçlarını ortaya koyan Milgram Araştırması sosyal bilimlerde kullanılan hangi tekniğin örneklerinden birisidir?

   Başarılı

   İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.