Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomide devletçilik ilkesinin benimsenmesinin sebeplerinden iki tanesini örnek

.?.
8. Sınıf

Bu soruya 4 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2024-05-15 12:49:31

  Cevap :

  Devletçilik İlkesinin Uygulanma Nedenleri

  1. Halkin elinde yeterli sermaye olmamasi nedeniyle özel isletmeciligin ülke ihtiyaçlarini karsilayamamasi.
  2. Girisimci sinifin yetersizligi ve teknik eleman sikintisi.
  3. Türk insaninin daha çok tarima ve devlet memurluguna egilim göstermesi.
  Kaynak: https://devletcilik-ilkesinin-uygulanma-nedenleri.nedir.org/


  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2024-05-15 12:48:25

  Cevap : Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomide devletçilik ilkesinin benimsenmesinin sebeplerinden iki tanesini örneklemek gerekirse:
  1. Büyük Buhran'ın etkisi: 1929'da ABD'de başlayan ve kısa sürede Avrupa'yı da etkisi altına alan ekonomik buhran, Türkiye'yi de etkilemiştir. Bu dönemde Lozan Barış Antlaşması'nın getirdiği bazı kısıtlamaların kalkması ve Batı ülkelerine dayalı liberal ekonomik güvenceden vazgeçilmesi, devletçilik politikasının benimsenmesine ve uygulanabilmesine olanak sağlamıştır. Bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1931 yılındaki kongresinde devletçilik ilkesi parti programına dahil edilmiştir.
  2. Milli ekonomi politikası gereği: Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'nin tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahip olduğu ve tarımın ilkel yöntemlerle yapıldığı bir dönemdeydi. Atatürk, milli ekonomi politikası gereği tarıma önem verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu dönemde tarımın modernleştirilmesi ve sanayileşme hedeflerine ulaşmak için devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiği düşüncesi devletçilik ilkesinin benimsenmesinde etkili olmuştur.
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2024-05-15 12:47:59

  Cevap :

  Cumhuriyetin İlk Yıllarında Devletçiliğin Benimsenmesinin İki Sebebi:

  1. Hızlı Sanayileşme Hedefi:

  Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye, kalkınmış ve modern bir ulus devlet olma hedefi doğrultusunda hızlı bir sanayileşme hamlesi başlatmıştır. Bu hedefe ulaşmak için özel teşebbüsün yetersiz kaldığı ve sermayenin sınırlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle, devlet öncülüğünde ve desteğiyle sanayileşmenin hızlandırılması amacıyla devletçilik ilkesi benimsenmiştir. Devlet, demir-çelik, tekstil, şeker gibi temel sanayi dallarında yatırımlar yaparak ve teşvikler sağlayarak sanayileşmenin lokomotivi haline gelmiştir.

  2. Ekonomik Bağımsızlığı Sağlama Arzusu:

  Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yabancı sermayenin egemenliği ve kapitülasyonlar gibi kısıtlamalar, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını önemli ölçüde zayıflatmıştır. Cumhuriyet döneminde ise bu durumun tersine çevrilmesi ve milli ekonominin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Devletçilik ilkesi, bu hedefe ulaşmada önemli bir araç olarak görülmüştür. Devlet, yatırımlar yaparak ve yerli üretimi teşvik ederek yabancı sermayeye olan bağımlılığı azaltmayı ve milli ekonominin kontrolünü ele almayı amaçlamıştır.

  Ek Örnekler:

  1. Kırsal Kalkınma: Devlet, tarımın modernleştirilmesi ve üretimin artırılması için çeşitli önlemler almıştır. Köylüye kredi ve tohum desteği sağlanmış, tarımsal eğitim verilmiş ve kooperatifçilik teşvik edilmiştir.
  2. Altyapı Yatırımları: Devlet, yollar, demiryolları, limanlar ve elektrik santralleri gibi temel altyapı yatırımlarına da büyük önem vermiştir. Bu yatırımlar, ülkenin kalkınması ve sanayileşmesi için gerekli altyapıyı oluşturmuştur.

  Devletçilik ilkesinin uygulanması, Türkiye'nin ekonomisinde önemli bir dönüşüme yol açmış ve ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu ilke sayesinde Türkiye, kısa sürede sanayileşmiş ve modern bir ekonomiye sahip bir ülke haline gelmiştir.

  Kaynaklar:
  1. https://belleten.gov.tr/sayi/60
  2. https://tarihibilgi.org/cumhuriyetin-ilk-yillarinda-devletcilik-politikasi/
  3. https://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet%C3%A7ilik
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2024-05-15 12:48:40

  Cevap :

  Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomide devletçilik ilkesinin benimsenmesinin birkaç sebebi vardı. İşte bunlardan iki tanesi:

  1. Ekonomik Bağımsızlık İhtiyacı: Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ekonomik açıdan zayıflaması ve dışa bağımlılığın artması, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığına duyulan ihtiyacı güçlendirdi. Bu dönemde, devletin ekonomiye daha fazla müdahale etmesi ve ekonomik faaliyetleri kontrol etmesi gerektiği düşünüldü. Devletçilik ilkesi, ekonomik bağımsızlığı sağlamak ve milli ekonomiyi güçlendirmek amacıyla benimsendi.

  2. Sanayileşme ve Kalkınma Hedefleri: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından, ülkenin sanayileşme ve ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda devletçilik ilkesi benimsendi. Bu dönemde, ülkenin ekonomik altyapısını güçlendirmek, sanayileşme sürecini hızlandırmak ve tarımı modernize etmek amacıyla devletin ekonomik faaliyetlere müdahale etmesi gerektiği düşünüldü. Devletçilik ilkesi, ekonomik kalkınma ve sanayileşme sürecine liderlik etmek için benimsendi ve devletin ekonomik alanda aktif bir rol oynaması öngörüldü.

  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.