Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Eğitim ile politika arasındaki ilişki ve etkileşimin somut sonucu olarak toplum kurumlardan biri olan okullar ortaya ç Bir toplum için geleceğin potansiyelleri olan çocuklar ve gençlerle yoğun iletişimde bulunan ve bunları şekillendiren okul, politika için daima stratejik bir araç olarak görülmüştür. Eğitim ve politika arasındaki ilişkinin kurumsallaşmış sonucu olan okullarda, belli amaçlar ve ilkeler doğrultusunda politik sistemin istediği insan yetiştirilmektedir. Bu nedenle eğitim ve politika ilişkisini okulların işleyişinde gözlemlemek olanaklıdır. Okullar, var olan politik ideolojiyi ve politik sistemi koruyacak, hatta geliştirecek bireyleri yetiştirmek üzere oluşturulmuş eğitim kurumlarıdır. •Zorunlu eğitim yaşının yükseltilmesi, okulöncesi eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması ve tüm eğitim basamaklarında okullaşma oranının artırılmasına yönelik bütün çabalar; var olan düzenin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik yatırımlardır. program uygula olara

Bu soruya açıklama yazılmamış..

Bu soruya 3 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 1 yorum yazıldı.
  2 hf. önce Z Soruyu tam yazarsan hemen cevap verelim.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2023-11-20 12:54:46

  Cevap :

  Eğitim politikaları:

  Okullar, var olan politik ideoloji ve politik sistemi koruyacak hatta geliştirecek bireyleri yetiştirmek üzere oluşturulmuş eğitim kurumlarıdır. Zorunlu eğitim yaşının yükseltilmesi, okulöncesi eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması ve tüm eğitim basamaklarında okullaşma oranının artırılmasına yönelik tüm çabalar; var olan düzeninin korunması ve geliştirilmesine yönelik yatırımlardır. Okulların daha yaygın duruma getirilmesi ve tüm vatandaşların en az zorunlu eğitimi tamamlaması, devletlerin ısrarla üzerinde durduğu öncelikli konular arasında yer almaktadır. Çünkü devletin dayandığı temel felsefe, ideoloji, yönetim biçimi ve ilkeler; okullarda okutulmakta olan dersler, kulüp çalışmaları, ders dışı etkinlikler aracılığı ile çocuk ve gençlere kazandırılmaya çalışılmaktadır (Fidan ve Erden,
  1991, ss.67-68). 

  Eğitimin politik işlevleri şöyle özetlenebilir:

  1. Var olan siyasal düzeni koruyacak, milli değerlere ve millet bilincine sahip bireyler yetiştirmek,
  2. Ülke yönetiminde görevler üstelenecek liderler yetiştirmek,
  3. Toplumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlayacak bireyler yetiştirmek,
  4. Demokratik yaşamın geliştirilmesine katkı getirecek bireyler yetiştirmek.

  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2023-11-20 12:58:01

  Cevap : SORU: Eğitim bilimi ile politika arasındaki ilişki ve etkileşimin somut sonucu olarak ortaya ne çıkmıştır?

  CEVAP: Eğitim bilimi ile politika arasındaki ilişki ve etkileşimin somut sonucu olarak toplumsal kurumlardan biri olan okullar ortaya çıkmıştır. Bir toplum için geleceğin potansiyelleri olan çocuk ve gençlerle yoğun iletişimde bulunan ve bunları şekillendiren okul, politika için daima stratejik bir araç olarak görülmüştür. Eğitim ve politika arasındaki ilişkinin kurumsallaşmış sonucu olan okullarda, belli amaçlar ve ilkeler doğrultusunda politik sistemin istediği insan yetiştirilmektedir. Bu nedenle eğitim ve politika ilişkisini okulların işleyişinde gözlemlemek olanaklıdır.
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2023-11-20 12:59:34

  Cevap : SORU: Eğitimin politik ya da siyasal işlevleri nelerdir?

  CEVAP: Eğitim ve politika ilişkisine açıklık getirmek için eğitimin politik işlevlerinin incelenmesi gerekmektedir. Eğitimin politik ya da siyasal işlevleri şöyle özetlenebilir:
  1. Var olan siyasal düzeni koruyacak, milli değerlere ve millet bilincine sahip bireyler yetiştirmek.
  2. Ülke yönetiminde görevler üstelenecek liderler yetiştirmek.
  3. Toplumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlayacak bireyler yetiştirmek.
  4. Demokratik yaşamın geliştirilmesine katkı getirecek bireyler yetiştirmek.
  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.