Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Halkın temsilcilerinin yer almadığı bir meclis nasıl olurdu

Halkın temsilcilerinin yer almadığı bir meclis nasıl olurdu sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?

Bu soruya 5 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2023-05-10 09:55:58

  Cevap : Halkın temsilcilerinin yer almadığı bir meclis, doğrudan veya dolaylı olarak halkın seçtiği temsilciler yerine, belirli bir grup insan tarafından yönetilir. Bu durumda, karar verme süreci tamamen bu gruba kalır ve halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrudan dikkate alınmaz. Meclisin kararları bu gruba bağlı olarak şekillenir ve halkın görüşleri yansıtılmaz. Ancak, demokratik bir yapıda olan ülkelerde, halkın temsilcilerinin yer almaması, doğrudan halkın oylarıyla seçilen temsilcilerin bu görevi yapmayı reddetmesi veya oluşan yönetimsel bir kriz sonucu gerçekleşebilir.


  Diğer Cevaplara Gözat
  3 gün önce C Eğer halkın temsilcileri yer almadığında tüm yükler başkana kalırdı
  Cevap Yaz Arama Yap

  gokturk

  • 2021-04-10 09:08:16

  Cevap : Merhabalar , sorunuzun cevabı yazımızın içinde detaylıca paylaşılmıştır. Başarılar dilerim. 

  Eskiden temsili demokrasi, özgürlükle eş anlamlıydı ve halk iradesinin ifadesi olarak görünürdü. Ancak, bugün küçük burjuvazinin ve liberallerin bir kısmı bile onu oligarşinin aleti olarak kabul ediyor. Geçen yüzyıl süresince burjuva parlamentarizminin şekli olan demokrasiye alternatifin olmadığı kanıtlanmaya çalışıldı. Modern toplumdaki temsili demokrasi miti o kadar güçlü ki siyasal solun büyük bir parçası onu destekleyerek egemenlere katılıp bu miti güçlendiriyor.

  Batılı küçük burjuvazi bu hayal kırıklığından çıkış ararken, parlamentarizmi İsviçre türü “direkt demokrasi”yle tamamlamayı denerken, yeni sömürgelerdeki yoksul halk hayatta kalmak için tek yolun özyönetim olduğunu fark etti.. Uzak kalan geçmişte ve artık olmayan sosyalist ülkelerde özyönetim örneklerini aramamız gerekmiyor. Şu ana bakmamız yeterli. Pratikte denenmiş olan direkt demokrasinin örneği Türkiye’de bulunuyor.

  Halkın temsilcilerinin yer almadığı bir meclis, demokratik ilkelerden ve halkın yönetime katılımından yoksun bir yapı olurdu. Bu tür bir meclis çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir ve genellikle otoriter rejimlerde, askeri yönetimlerde veya teknokratik hükümetlerde görülür. Böyle bir meclisin karakteristik özellikleri ve sonuçları şunlar olabilir:

  1. Karar Alma Süreci: Kararlar, halkın iradesini yansıtmayan bir şekilde, belirli bir grubun, elitlerin, askeri liderlerin veya teknokratların kontrolünde alınır. Bu süreçte şeffaflık eksikliği ve hesap verebilirlik sorunu yaşanır.

  2. Temsil Sorunu: Halkın ihtiyaçları, istekleri ve görüşleri yeterince temsil edilmez. Toplumun farklı kesimlerinin sesleri duyulmaz ve bu da büyük bir memnuniyetsizliğe yol açabilir.

  3. Politikalar ve Yasalar: Çıkarılan yasalar ve uygulanan politikalar, genellikle halkın geniş kesimlerinin ihtiyaçlarını göz ardı ederek, iktidardaki grubun çıkarlarını koruyacak şekilde şekillenir.

  4. Sosyal ve Ekonomik Adalet: Sosyal ve ekonomik adaletin sağlanması zorlaşır. Gelir dağılımı adaletsizliği, yoksulluk ve toplumsal eşitsizlikler artabilir.

  5. Sivil Haklar ve Özgürlükler: Sivil haklar ve özgürlükler kısıtlanabilir. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü gibi temel haklar ihlal edilebilir.

  6. Yolsuzluk ve Suistimaller: Hesap verebilirliğin ve denetim mekanizmalarının eksikliği, yolsuzluk ve suistimal riskini artırır. İktidar sahipleri kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilir.

  7. Toplumsal Gerilim ve İsyan: Halkın iradesinin temsil edilmediği bir yönetim, toplumsal gerilimleri artırır ve uzun vadede isyan ve toplumsal hareketlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

  Özetle, halkın temsilcilerinin yer almadığı bir meclis, demokratik değerlerden uzaklaşarak, toplumsal barışı ve adaleti zedeleyen bir yapı ortaya çıkarır. Bu tür bir sistemin uzun vadede sürdürülebilir olması zordur, çünkü halkın memnuniyetsizliği ve meşruiyet krizi kaçınılmaz hale gelir.

  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2023-05-10 09:56:21

  Cevap :

  Halkın temsilcilerinin yer almadığı bir meclis, tam olarak bir meclis değildir. Çünkü meclisler, halkın temsilcilerini bir araya getiren, onların görüşlerini ve taleplerini yansıtan bir yapıdır. Eğer halkın temsilcileri olmadan bir meclis varsa, o zaman bu meclis halkın iradesini yansıtmaz.

  Böyle bir meclisin kararları, halkın taleplerine uygun olmayabilir ve hatta halkın çıkarlarına ters düşebilir. Halkın temsilcilerinin olmadığı bir mecliste, kararlar belirli bir çıkar grubunun veya elit bir kesimin görüşlerine göre alınabilir. Bu nedenle, böyle bir meclis demokratik bir yapıya sahip olmaz ve halkın iradesini yansıtmaz.

  Ayrıca, halkın temsilcilerinin olmadığı bir meclisin meşruiyeti de tartışmalıdır. Çünkü meşruiyet, seçimlerle belirlenen temsilcilerin halkın iradesini yansıtmalarına dayanır. Halkın temsilcilerinin olmadığı bir meclis, halkın iradesini yansıtmadığı için meşruiyetini kaybeder.

  Sonuç olarak, halkın temsilcilerinin yer almadığı bir meclis tam olarak bir meclis değildir ve demokratik bir yapıya sahip değildir.

  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2024-05-16 12:12:26

  Cevap :

  Halkın temsilcilerinin yer almadığı bir meclis, temsili demokrasi ilkelerine aykırı olurdu. Bu tür bir meclisin işleyişi ve sonuçları hakkında farklı senaryolar öngörmek mümkündür:

  Olası Sonuçlar:

  1. Oligarşi veya Otokratik Yönetim: Seçilmiş temsilciler olmadan, meclis gücü, sınırlı bir elit gruba veya tek bir kişiye kayabilir. Bu durum, halkın iradesinin ve çıkarlarının temsil edilmemesine ve oligarşik veya otokratik bir yönetime yol açabilir.
  2. Kararsızlık ve İşlevsizlik: Halkın farklı bakış açılarını ve taleplerini dengeleme ve uzlaşma sağlama yeteneğinden yoksun bir meclis, kararsızlık ve işlevsizlikle karşı karşıya kalabilir. Yasama süreci gecikebilir, önemli konularda anlaşmaya varılamayabilir ve bu da siyasi istikrarsızlığa yol açabilir.
  3. Halkın Bağlantısının Kopması: Seçilmiş temsilciler aracılığıyla meclise katılım imkanı olmadan, halk siyasi sürece olan ilgisini ve güvenini kaybedebilir. Bu durum, siyasi apatiye ve meşruiyete dair endişelere yol açabilir.
  4. Politik Ekstremizmin Artması: Halkın sesini duyuramaması ve meşru siyasi temsil imkanlarının eksikliği, hoşnutsuzluğu ve öfkeyi artırabilir. Bu durum, marjinal grupların ve aşırı uç fikirlerin güçlenmesine ve siyasi istikrarsızlığa yol açabilir.

  Alternatif Temsil Yöntemleri:

  Halk temsilcilerinin klasik seçimlerle belirlenmediği, farklı temsil yöntemleri de düşünülebilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

  1. Kura ile Seçim: Belirli kriterlere uyan adaylar arasından rastgele seçim yapılabilir. Bu yöntem, her vatandaşın eşit temsil şansı yakalamasını sağlayabilir.
  2. Meslek Grupları Temsili: Farklı meslek gruplarından temsilciler meclise seçilebilir. Bu sayede, her sektörün sesi ve ihtiyaçları mecliste duyulabilir.
  3. Doğrudan Demokrasi: Halk, belirli konularda doğrudan oy kullanarak karar verebilir. Bu yöntem, halk katılımını ve temsiliyet duygusunu artırabilir.

  Sonuç:

  Halk temsilcilerinin yer almadığı bir meclis, demokratik ilkelerle bağdaşmaz ve olumsuz sonuçlara yol açabilir. Farklı temsil yöntemleri, daha kapsayıcı ve işlevsel bir demokrasi için alternatifler sunabilir. Hangi yöntemin en uygun olduğu, ülkenin siyasi ve sosyal yapısına ve vatandaşların taleplerine göre değerlendirilmelidir.

  Ancak, halk temsilcilerinin yer almadığı bir meclisin, gerçek bir demokrasiyi temsil edemeyeceğini ve ciddi sorunlara yol açacağını unutmamak önemlidir.

  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2024-05-16 12:13:12

  Cevap : Bir meclis, halkın temsilcilerinin yer almadığı bir yapıya sahip olursa, demokratik bir temsilin olmadığı bir sistem ortaya çıkar. Meclis, halkın iradesini yansıtmak ve onların çıkarlarını temsil etmek için seçilen temsilcilerden oluşur. Bu temsilciler, halkın farklı görüşlerini ve çıkarlarını temsil ederek yasaları oluştururlar.

  Ancak, halkın temsilcilerinin yer almadığı bir meclis, halkın doğrudan katılımının olmadığı bir sistem anlamına gelir. Bu durumda, kararlar ve yasalar, halkın katılımı olmadan belirlenir ve uygulanır. Bu tür bir meclis, demokratik bir yönetim anlayışıyla uyumlu olmayabilir.

  Örneğin, antik Atina'da kullanılan demokratik sistemde, tüm erkek vatandaşlar eşit siyasi haklara sahipti ve meclis olan Ekklesia'ya katılma hakkına sahipti. Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi, federal halkı temsil etmek için seçilen temsilcilerden oluşur.

  Sonuç olarak, halkın temsilcilerinin yer almadığı bir meclis, demokratik bir temsilin olmadığı ve halkın doğrudan katılımının olmadığı bir sistem olur. Bu tür bir meclis, demokratik bir yönetim anlayışıyla uyumlu olmayabilir ve halkın çıkarlarını yeterince temsil etme potansiyeline sahip olmayabilir.
  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.