Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Hobbes'a göre doğa durumundan devlet durumuna geçilirken bireylerin vazgeçtiği haklar hangisidir?

Hobbes a göre doğa durumundan devlet durumuna geçilirken bireylerin vazgeçtiği haklar hangisidir? sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?

Bu soruya 3 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2024-02-07 10:57:34

  Cevap :

  Hobbes'a göre doğa durumundan devlet durumuna geçilirken bireylerin vazgeçtiği haklar, güvenliklerini sağlamak ve toplumsal düzeni kurmak için devlete devrettiği haklardır. Hobbes'a göre, doğa durumunda insanlar arasında sürekli bir savaş ve çatışma hali vardır. Bu nedenle, insanlar güvenliklerini sağlamak ve toplumsal düzeni kurmak için belli haklarını devlete devretmek zorundadır.

  Hobbes'a göre, bireylerin vazgeçtiği haklar şunlardır:

  1. Doğal özgürlük: Hobbes'a göre, doğa durumunda insanlar tam bir özgürlüğe sahiptir, ancak bu özgürlük sürekli bir savaş ve çatışma haliyle birlikte gelir. Devlet durumuna geçildiğinde, bireyler bu doğal özgürlüklerinden vazgeçerler.
  2. Kendi adaletini sağlama hakkı: Hobbes'a göre, doğa durumunda insanlar kendi adaletlerini sağlama hakkına sahiptir. Ancak devlet durumunda, bu hak devlete devredilir ve devlet adaleti sağlama sorumluluğunu üstlenir.
  3. Kendi güvenliğini sağlama hakkı: Hobbes'a göre, doğa durumunda insanlar kendi güvenliklerini sağlama hakkına sahiptir. Ancak devlet durumunda, bu hak devlete devredilir ve devlet bireylerin güvenliğini sağlama sorumluluğunu üstlenir.


  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2024-02-07 10:58:21

  Cevap :

  Thomas Hobbes'a göre, bireyler doğa durumundan sivil toplum veya devlet durumuna geçerken bazı haklardan vazgeçerler. Hobbes'un görüşlerini ortaya koyduğu eserleri, özellikle "Leviathan" adlı eseri bu konuda önemlidir. Hobbes'a göre, bireyler, toplum içinde daha güvenli bir ortam ve düzen sağlamak amacıyla aşağıdaki haklardan vazgeçerler:

  Doğa Durumu ve Sosyal Sözleşme:

  1. Can Güvenliği Hakkı: Doğa durumunda herkesin kendi can güvenliğini koruma hakkı vardır. Ancak bu durum, diğer insanlarla rekabet, çatışma ve sürekli bir tehdit altında olma anlamına gelir.

  Sivil Toplum ve Devlet Durumu:

  1. Mutlak Özgürlük: Hobbes'a göre, bireyler sivil toplumda veya devlet durumunda, mutlak özgürlüklerinden bir kısmını terk ederler. Bu, devletin otoritesine tabi olarak, belirli normlar ve kurallar çerçevesinde yaşamayı kabul etmeyi içerir.
  2. Doğal Haklar: Bireyler, devlete tabi olarak bazı doğal haklardan vazgeçerler. Bu, devletin güçlü otoritesine karşılık, bireylerin haklarını ve güvenliği için devlete belirli yetkiler verilmesini içerir.

  Bu haklardan vazgeçme sürecini Hobbes, sosyal sözleşme kavramı üzerinden açıklar. Bireyler, güvenliklerini sağlamak ve düzenli bir toplumsal yaşam kurmak amacıyla bir sözleşme yaparlar ve bu sözleşme, devletin otoritesine tabi olmayı kabul etmeyi içerir. Hobbes'a göre, bu şekilde devletin güçlü otoritesi, toplumun güvenliğini sağlayacak ve doğa durumundan kaynaklanan çatışmaları önleyecektir.

  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2024-02-07 10:59:42

  Cevap :

  Thomas Hobbes'a göre doğa durumu, herkesin herkese karşı savaş halinde olduğu bir durumdur. Bu durum kaotik ve güvensizdir ve insanların yaşamlarını sürdürmesini zorlaştırır. Bu nedenle Hobbes, insanların doğa durumundan devlet durumuna geçmek için bazı haklardan vazgeçmesi gerektiğini savunur.

  Hobbes'a göre, doğa durumundan devlet durumuna geçilirken bireylerin vazgeçtiği haklar şunlardır:

  1. Yaşam hakkı: Doğada, her insanın kendi hayatını koruma hakkı vardır. Ancak Hobbes, devletin kurulması için insanların bu haklarından vazgeçmesi gerektiğini savunur. Devlet, karşılığında insanların hayatlarını ve güvenliklerini korumayı garanti eder.
  2. Özgürlük hakkı: Doğada, her insan özgürdür ve istediği şeyi yapabilir. Ancak Hobbes, devletin kurulması için insanların bu özgürlüklerinden bir kısmından vazgeçmesi gerektiğini savunur. Devlet, karşılığında insanların barış ve düzen içinde yaşamalarını sağlar.
  3. Mülkiyet hakkı: Doğada, her insanın sahip olduğu şeyler ona aittir. Ancak Hobbes, devletin kurulması için insanların mülkiyet haklarından bir kısmından vazgeçmesi gerektiğini savunur. Devlet, karşılığında insanların mülklerini korur ve özel mülkiyet hakkını güvence altına alır.

  Hobbes, insanların bu haklardan vazgeçmesinin karşılığında devletin sunduğu barış, düzen ve güvenlik gibi faydalara erişebileceklerini savunur. Devlet, insanların doğal haklarını sınırlayarak, daha adil ve güvenli bir toplum oluşturmayı amaçlar.

  Hobbes'un görüşleri oldukça katı ve otoriter olarak değerlendirilir. Bazı düşünürler, insanların tüm doğal haklarından vazgeçmesinin gerekli olmadığını ve devletin bu hakları sınırlamadan da barış ve düzeni sağlayabileceğini savunur.

  Ancak Hobbes'un doğa durumu ve devlet hakkındaki fikirleri, siyaset felsefesi ve hukuk teorisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.

  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.