Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Tepki genellemesi ve tepki analojisi arasındaki farklar

Tepki genellemesi ve tepki analojisi sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?

Bu soruya 3 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2024-05-15 12:27:39

  Cevap :

  Tepki Genellemesi ve Tepki Analojisi Arasındaki Farklar

  Tepki genellemesi ve tepki analojisi, her ikisi de öğrenmeyle ilgili iki kavram olsa da, aralarında bazı önemli farklar vardır.

  Tepki Genellemesi:

  1. Tanım: Tepki genellemesi, bir uyaranla ilişkilendirilen bir tepkinin, benzer diğer uyaranlara da genelleştirilmesi sürecidir.
  2. Örnek: Bir köpek zil sesine her zaman mama ile ödüllendirilirse, zamanla zil sesine benzer seslere (örneğin, kapı zili, telefon sesi) de tepki olarak salya akıtmaya başlayabilir.
  3. Mekanizma: Tepki genellemesi, beyindeki sinir bağlantılarının güçlenmesi ile gerçekleşir. Bir uyaranla tekrar tekrar ilişkilendirilen bir tepki, o uyaranla ilgili sinir bağlantılarını güçlendirir ve bu da benzer uyaranlara karşı da tepkiye yol açar.

  Tepki Analojisi:

  1. Tanım: Tepki analojisi, yeni bir uyaranla nasıl başa çıkılacağını öğrenmek için, benzer bir uyaranla nasıl başa çıkıldığını kullanma sürecidir.
  2. Örnek: Bir çocuk, daha önce bir bisiklete binmeyi öğrenmişse, motosiklete binmeyi öğrenmek daha kolay olacaktır. Çünkü iki araç da benzer şekilde kontrol edilir.
  3. Mekanizma: Tepki analojisi, beyindeki mevcut bilgi ve becerilerin yeni bir duruma uyarlanması ile gerçekleşir. Bu, benzer uyaranlar arasındaki ilişkileri ve bunlara nasıl tepki verileceğini anlama yeteneğine bağlıdır.

  Özetle:

  Özellik Tepki Genellemesi Tepki Analojisi
  Tanım Benzer uyaranlara karşı tepkilerin genelleştirilmesi Yeni bir uyaranla nasıl başa çıkılacağını öğrenmek için benzer bir uyaranla nasıl başa çıkıldığının kullanılması
  Mekanizma Sinir bağlantılarının güçlenmesi Mevcut bilgi ve becerilerin yeni bir duruma uyarlanması
  Örnek Zil sesine mama ile ödüllendirilen köpek, kapı zili gibi benzer seslere de tepki verir. Bisiklete binmeyi bilen bir çocuk, motosiklete binmeyi daha kolay öğrenir.

  Benzerlikler:

  1. Her iki süreç de öğrenmeyle ilgilidir.
  2. Her iki süreç de beyindeki sinir bağlantılarını içerir.

  Farklılıklar:

  1. Tepki genellemesi, otomatik bir süreçtir, tepki analojisi ise bilinçli bir süreçtir.
  2. Tepki genellemesi, benzer uyaranlara karşı tepkilerin genelleştirilmesini içerirken, tepki analojisi yeni bir uyaranla nasıl başa çıkılacağını öğrenmeyi içerir.

  Umarım bu açıklama yardımcı olmuştur!  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2024-05-15 12:28:06

  Cevap :

  Tepki genellemesi ve tepki analojisi arasındaki farklar şu şekildedir:

  Tepki genellemesi, benzer durumlarda benzer tepkilerin ortaya konulmasıdır. Örneğin, bir çocuğun evde verdiği bir tepkinin okulda da aynı şekilde kullanılması tepki genellemesine örnek olarak gösterilebilir. Tepki genellemesi, öğrenmenin genellenmesini ifade eder.

  Tepki analojisi ise yeni bir durumla karşılaşıldığında, bu duruma benzetmeler yoluyla tepki verme yeteneğidir. Benzer uyarılara benzer koşullarda benzer tepkiler verilir. Örneğin, bir öğrencinin bir derste özet yazarak başarılı bir sonuç aldığında, bu yöntemi başka bir derste de kullanarak başarıya ulaşması tepki analojisine örnek olarak gösterilebilir.

  Bu farklara göre, tepki genellemesi daha çok benzer durumlar arasında tepki tutarlılığını ifade ederken, tepki analojisi yeni durumlarla karşılaşıldığında benzetmeler yaparak tepki verme yeteneğini ifade eder.
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2024-05-15 12:28:21

  Cevap :

  "Tepki genellemesi" ve "tepki analojisi" terimleri, psikoloji ve öğrenme alanlarında kullanılan kavramlardır, ancak farklı anlamlara gelirler.

  1. Tepki Genellemesi: Tepki genellemesi, bir kişinin belirli bir uyarıcıya (uyaran) verdiği tepkinin, o uyarıcıya benzer diğer uyaranlara da yayılması veya genelleşmesidir. Örneğin, bir köpek, bir kişinin elini sallamasına tepki veriyorsa, bu kişinin elini farklı bir pozisyonda sallaması da aynı tepkiye neden olabilir. Tepki genellemesi, bir uyarıcıya karşı edinilen tepkinin, benzer uyarıcılara da yayılmasının bir sonucudur.

  2. Tepki Analojisi: Tepki analojisi, bir kişinin bir duruma veya uyarıcıya verdiği tepkinin, benzer bir durum veya uyarıcıya da aynı şekilde verilmesi veya uygulanmasıdır. Bu kavram, öğrenme sürecinde bir deneyimin, benzer bir durumda da aynı tepkiyi tetikleyebileceğini belirtir. Örneğin, bir kişi bir köpekle tanıştığında heyecanlanıyorsa, bir başka köpek gördüğünde de aynı heyecanı hissedebilir.

  Özetle, tepki genellemesi bir uyarıcıya verilen tepkinin benzer uyarıcılara yayılmasıdır, tepki analojisi ise bir duruma verilen tepkinin benzer durumlarda da aynı şekilde uygulanmasıdır. İkisi de öğrenme sürecinde önemli kavramlardır ve davranışsal psikoloji ve öğrenme kuramlarıyla ilişkilidir.

  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.