Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Yer, bulunulan konum

Bulmacada "Yer, bulunulan yer" sorusu cevabı

Bu soruya 5 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2024-06-03 13:21:28

  Cevap :
  Bulmacada 'Yer, bulunulan konum' nedir sorusunun cevabı:
  Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Yer, bulunulan konum' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


  İşte cevaplar:
  1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba ORTAM yazabilirsiniz.
  2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba MEKAN yazabilirsiniz.
  3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba KONUM yazabilirsiniz.

  Diğer Cevaplar:
  1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Platform yazabilirsiniz.
  2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Vasat yazabilirsiniz.
  3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Yurt yazabilirsiniz.
  4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 2 harfli ise cevaba Ev yazabilirsiniz.
  5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Uzay yazabilirsiniz.
  6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Pozisyon yazabilirsiniz.
  7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Konuş yazabilirsiniz.

  ORTAM kelimesinin Eş Anlamlıları:
  1. Platform (8 harfli)
  2. Vasat (5 harfli)

  MEKAN kelimesinin Eş Anlamlıları:
  1. Yurt (4 harfli)
  2. Ev (2 harfli)
  3. Uzay (4 harfli)

  KONUM kelimesinin Eş Anlamlıları:
  1. Pozisyon (8 harfli)
  2. Konuş (5 harfli)


  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Tugcedogus

  • 2024-06-03 13:21:28

  Cevap :
  Bulmacada 'Yer, bulunulan konum' sorusunun cevabı olan 'ORTAM - MEKAN - KONUM' kelimesinin sözlükte eş anlamı nedir:
  ORTAM kelimesinin Eş Anlamlıları:
  1. Platform (8 harfli)
  2. Vasat (5 harfli)
  MEKAN kelimesinin Eş Anlamlıları:
  1. Yurt (4 harfli)
  2. Ev (2 harfli)
  3. Uzay (4 harfli)
  KONUM kelimesinin Eş Anlamlıları:
  1. Pozisyon (8 harfli)
  2. Konuş (5 harfli)
  Cevap Yaz Arama Yap

  Tugcedogus

  • 2024-06-03 13:21:28

  Cevap :
  Sözlükte ORTAM Nedir:
  Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü:
  Cevap Yaz Arama Yap

  Tugcedogus

  • 2024-06-03 13:21:28

  Cevap :
  Sözlükte MEKAN Nedir:
  Yer, bulunulan yer.
  Cevap Yaz Arama Yap

  Tugcedogus

  • 2024-06-03 13:21:28

  Cevap :
  Sözlükte KONUM Nedir:

  1. Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon.
  2. Durum, yer, vaziyet, pozisyon.
  3. Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri, konuş.
  4. Bir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartlarının bütünü.
  5. Konum bir hareketlinin sabit bir noktaya göre belirtilen vektörel uzaklığıdır.

  Coğrafi Konum

  - Yerküre üzerinde bulunduğu nokta yer.
  - Hangi kıtada bulunduğu ve diğer kıtalarla ilişkili durumu
  - Deniz ve okyanuslarla ilişkisi
  - Yükselti durumu
  - Ticaret yollarına göre durumu
  - Ekonomik ve kültürel özellikler bakımından farklılık gösteren yerlere göre durumu anlaşılır.

  Kısaca, bir yerin enlem ve boylamlara göre yerküre üzerindeki yeri ve çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan coğrafi koşulların tümüne birden "Coğrafi konum" denir.

  Coğrafi konum ikiye ayrılır:
  1. Matematik konum
  2. Özel konum

  Matematik Konum Nedir

  Dünya üzerindeki bir yerin enlem ve boylamlara göre yerinin saptanmasıdır.

  Türkiye'nin Matematik Konumu ve Sonuçları

  1. Türkiye, 36° - 42° Kuzey paralelleri ile 26°-45° Doğu meridyenleri arasında yer alır.
  2. Doğu - batı istikametinde 45° - 26° = 19° meridyen farkı vardır. Bu da 76 dakikalık yerel saat farkına sebep olur. Doğu - batı yönünde geniş olmadığı için bir ortak saat kullanılır.
  3. Kuzey - güney doğrultusunda 42° - 36° = 6° paralel farkı vardır. Bu da kuzey ucu ile güney ucu arasında 6° x 111 = 666 km yapar.
  4. Güneş ışınları yatay bir düzleme hiçbir zaman dik açı ile gelmez.
  5. Ülkemiz Ekvator'un kuzeyinde, başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır.
  6. Orta kuşakta yer aldığı için mevsimler belirgin olarak yaşanır.
  7. Kuzeye gidildikçe gece - gündüz arasındaki zaman farkı artar ve cisimlerin gölge boyları uzar.
  8. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir.
  9. Dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarından daha sıcaktır.
  10. Kuzeyden, güneye gidildikçe sıcaklık artar. Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyılarından 7-8 derece daha sıcaktır.
  11. Kuzeye gidildikçe buharlaşma azalır, bu nedenle Akdeniz Karadeniz'den daha tuzludur.

  Bir yerin Boylamını bilirsek:
  - Yerel saatini
  - Hangi saat diliminde yer aldığını
  - Aynı enlem üzerindeki noktalarda Güneşin doğuş ve batış saatlerini de bilmek mümkün olur.

  Saatler ve Coğrafi Konum

  Dünya'nın günlük hareketi sonucunda kutup noktaları dışında aynı enlem üzerindeki bir noktada Güneş batıdaki bir noktaya göre daha önce doğar ve batar. Bunun sonucunda yerel saatler oluşur.

  Yerel Saat Nedir

  Zaman, Güneş'in gökyüzünde izlenen hareketine göre düzenlenir. Bir boylam 24 saatte bir Güneş'in tam karşısında olmaktadır.
  Dünya ekseni etrafında dönerken 360 meridyen 1 gün 24 saat yada 1440 dakika içerisinde Güneşin önünden geçer. Güneş sabittir ama insan gözü Güneşi dönüyormuş gibi algılar.
  Yukarıdaki işlemle ispatlandığı gibi bir meridyen güneşin önünden geçtikten 4 dakika sonra onu takip eden meridyen güneşin önünden geçer. İki meridyen arasında 4 dakika yerel saat farkı vardır. Güneş doğudan doğduğu için doğuda kalan meridyenlerde yerel saat daha ileridir.
  Örneğin: 26° - 45° doğu meridyenleri arasında bulunan Türkiye'de 45 - 26 =19 meridyen
  19 x 4 = 76 dakika yerel saat farkı vardır.

  Yerel Saatlerin Hesaplanması

  Yerel saat hesapları çözülürken genelde şu 4 aşama uygulanır:
  1. Şekil çizimi
  2. Boylamlar verilmişse boylam farklarını bulup saate çevirme ya da zaman farkı verilmişse farkı boylama çevirerek boylamı bulma.
  3. Şekil üzerinde sonuç olarak ileri (doğusunda) ya da geri (batısında) noktayı tespit etme.
  4. İleri ise toplama geri ise çıkarma işlemi ile sonucu bulma.

  Özel Konum Nedir

  Dünya üzerinde herhangi bir yerin kıtalara, komşularına, önemli geçitlere, boğazlara ve su yollarına, ticaret merkezlerine, denizlere göre durumu, fiziki ve beşeri özellikleri o yerin özel konumunu belirler.

  Türkiye'nin Özel Konumu ve Sonuçları

  1. Ülkemiz eski dünya karaları olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine ençok yaklaştığı yerde bulunur. Anadolu ve Trakya yarımadalarından oluşmuştur.
  2. Üç kıta arasında köprü durumundadır. Bu nedenle ipek ve baharat yolları gibi önemli ticaret yollarına geçitlik yapmıştır.
  3. Tarih boyunca değişik medeniyetlerin kurulduğu bir alan üzerindedir.
  4. Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Yeryüzü şekilleri çeşitlidir. Bunun sonucunda iklim, tarım ürünleri, turizm ve deniz ürünleri çeşitliliği artmıştır.
  5. Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahiptir. Bu nedenle ülkemizin stratejik önemi artmıştır.
  6. Ülkemizin ortalama yükseltisi fazladır (1132m). Yükselti batıdan doğuya gidildikçe artmaktadır.
  Bu durum, tarım ürünlerinin Doğu Anadolu Bölgesi'nde daha geç olgunlaşmasına neden olmuştur.
  7. Yeraltı kaynakları bakımından zengindir.
  8. Yer şekilleri çok engebelidir. Bu nedenle kısa mesafelerde iklim değişikliği yaşanır. Rize'de turunçgil yetişmesi, Iğdır'da pamuk yetişmesi özel konumun bir sonucudur.


  Cevap Yaz Arama Yap

  Kolay Bulmaca Cevabı Bulma Robotu

  Cevap Yaz

  Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross, Words Of Wonders Guru, WOW Guru gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

  Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

  Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

  Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

  Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..
  Son Cevaplar
  1. E devletten çocuğumun sınıf şubesi öğrenme
  2. E devletten sınıf şubesi öğrenme nasıl yapılır
  3. müzikte yarı yavaş bir biçimde çalınmak bulmaca
  4. C . H. Cooley , grupları sınıflandırmada karşılıklı ilişki ve iletişimden yola çıkmıştır . Il - Tönnies grubun üyeleri arasındaki ilişkilerden yola çıkarak bir siniflama yapmaktadır . - lll Toplumsal grupları siniflandırma çabalarının en kapsamlısı G. Gurvitch'e aittir . IV - Cemiyet olarak isimlendirilen topluluklar gönüllü ve bilinçli uye alunan grupları - ifade etmektedir . Toplumsal grupların sınıflandırılması ile ilgili bilgiler düşünüldüğünde yukarıdaki cümlelerden . hangisi veya hangileri doğrudur ? a ) II ve IV . b ) l. ll. III ve IV c ) I ve Ill d ) Ill ve IV e ) I ve IV
  5. vajina yanması nasıl geçer doğal yöntemler
  6. Emekli sandığı emekli maaş hesaplama
  7. Onur belgesi e okulda gözükür mü
  8. Dinin sosyolojik algılanışıyla dinl algılanışı arasında yaşanan zıtlaşmayı ifade eden " Din konusunda alabileceğimiz ikl aşıkár pozisyon vardır . Ya inanırsınız ya da inanmazsınız . Bu durumun da doğal iki sonucu olacaktır . Ya sosyolojiyle ilgili her şey aşkın bir hakikat tarafından aşkınlaştırılır : ya da bütün bunlar gerçekte var olmayan şeylerle ilgili mantıksız hurafeler olarak görülür . " Anlatısının ara formu olarak yaşanan din için hangisi söylenebilir ?a) Dinler aşkındır . b)Dinlerin bazı ozellikleri aşkınken bazı kısmı sosyal inşadır . c)Dinlerin tamamı insan kaynaklıdır .d) Dini hayatı oluşturan gerçekliğin tamamı llahidir .e) Dinler sosyal inşadır .
  9. RoK oyununda 100 Cevher ile satın alınabilen altın tuğlalı bir yol bulunmaktadır. Bu yolun adı nedir?
  10. "Öğrencilerin sınav kâğıtlarını okuyorum. Çoğunda bir yığın bilgi var, fakat konu ile ilgisi yok ve karma karışık. Kompozisyon işte bunların zıddıdır.


  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.