Nedir.Org
  • 1
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi gerçekliğin..
A) Duyumb) Duyguc) Algıd) Tasarıme) Kavram
Bölüm: Felsefe Tarih: 10 saat önce
1
Cevap
0
Puan
6
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
Platon gölgeler ideasi nedir
Platon gölgeler ideasi nedir sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?
Bölüm: Felsefe Tarih: 5 gün önce
2
Cevap
2
Puan
100
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
Sokrates'in bilgi görünüşünü ve Sokratik..
Sokratesin bilgi görünüşünü ve sokratik yöntemi aşamalarıyla açıklayın sorusunun cevabı için..
Bölüm: Felsefe Tarih: 5 gün önce
1
Cevap
4
Puan
266
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Açık
Varoluşçu yaklaşıma dayalı psikolojik..
A) Değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaz.B) Değerlendirme testlerle yapılır.C) Değerlendirme projektif..
Bölüm: Felsefe Tarih: 6 gün önce
0
Cevap
0
Puan
5
Okunma
0 kişi izliyor..

Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
Gazali'ye göre duyular aldatıcı, akıl ise..
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Gazali için söylenebilir?A) Hakikatin bilgisi fenomenlerin içinde..
Bölüm: Felsefe Tarih: 6 gün önce
1
Cevap
1
Puan
12
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
"Bütünden parçaya, tümelden tikele ve..
"Bütünden parçaya, tümelden tikele, genelden özele gidiş yöntemi” aşağıdaki kavramlardan..
Bölüm: Felsefe Tarih: 6 gün önce
3
Cevap
10
Puan
6
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Açık
Bir insanın etkili iletişim kurduğunu nasıl..
Sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
8
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Açık
Sizce "etik" ve "ahlak" kavramları arasında..
Sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
7
Okunma
0 kişi izliyor..

Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
Aşağıda verilen felsefi düşüncenin..
(Yığılımlı ilerleme, Şüphe duyma, Merak, Tutarlı olma, Evrensel olma, Refleksif..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
2
Puan
91
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
Felsefenin akla ve mantığa dayanan..
A. Evrensel olmasıB. Sorgulamacı olmasıC. Rasyonel olmasıD. Şüpheye yer vermesi
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
1
Puan
17
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Açık
Sokrates, platon ve Aristoteles’in benzerlik ve..
Bilgi felsefesi finalim olucak tahmin ettiğim üzere Sokrates, platon ve Aristoteles’in benzerlik ve..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
5
Okunma
0 kişi izliyor..

Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Açık
15. Yüzyılda İtalya'da doğup bütün Avrupa..
15. Yüzyılda italyada doğup bütün avrupa ülkelerini etkileyen ve temel felsefesi hümanizm olan dönem..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
12
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
"Belli bir zaman ve mekânda bulunmayan; buna..
A) GerçeklikB) ideal varlıkC) OntolojiD) ArkheE) Reel varlık
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
2
Puan
266
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
Antik Çağ'ın ünlü filozoflarından biri,..
Parçaya göre filozof, öğrencisinden aşağıdakilerden hangisini istemektedir?A) Tutarlı düşünceler..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
2
Puan
89
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Açık
Aşağıdakilerden hangisi önermedir?
A)..

A) Eyvah! Yangın var.B) Kırmızı elbiseyi istiyorum.C) 2 + 2D) Kalem benim mi?E) Eve dönmeyecek.
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
5
Okunma
0 kişi izliyor..

Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
Var olanlar genel olarak ikiye ayrılır: Kimi..
Bu parçada bahsedilen varlık türleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?A)..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
2
Puan
85
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Açık
Kant bir Alman, aydın, akıllı ve filozoftur...
MAZERET SINAVI1- Kant bir Alman, aydın, akıllı ve filozoftur.Hegel de Alman, aydın ve akıllıdır.O..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
14
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
8. Felsefe bilgisi, adeta bir şehrin..
Parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki niteliklerinden hangisi vurgulanmıştır?A. Sistemli ve..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
1
Puan
7
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
İmam Gazali, "Maddi şeylerin bilgisi göz ve..
Ona göre akla ancak vahiy bilgisinin bilinip onaylanması açısından başvurulabilir. Gazali vahiy..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
1
Puan
13
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
11. Zihnin izlenimlerini kullanarak nesneler..
Hristiyanlık felsefesinde bu konunun işlendiği problem aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır?A)..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
0
Puan
16
Okunma
0 kişi izliyor..

Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
"Kırmızı şapka giyen iki kişiden kısa boylu..
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki ifadede yer almayan ancak bilindiği varsayılan bir düşüncedir?A)..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
2
Puan
20
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdaki görüşlerden hangisinin MS 2...
A) Epikürosçuluğun dünyevi hazlardan uzak durulması gerektiği düşüncesiB) Aristoteles mantığının..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
1
Puan
266
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Orta Çağ’da da felsefe İlk Çağ’dakinden..
A) Bilgelik akla uygun davranmaktır.B) Bilgelik erdem yolunda varılan sağlam bir sarsılmazlıktır.C)..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
1
Puan
255
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Nasıl ki güneş doğarken tüm ışığı ile..
A) MeşşailikB) DehliyyeC) İşrakilikD) BatinilikE) İhvanı Safa
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
1
Puan
259
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
İslam felsefesinde bazı görüşler;
–..

A) Mantığa dayalı bilgi değil, mistik tecrübeye dayalı bilgi hakikati verir.B) Gerçek olan tek şey..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
1
Puan
271
Okunma
0 kişi izliyor..

ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ ve Orta..
A) İlk Çağ felsefesi felsefi bir amaç taşırken; Orta Çağ felsefesi dinin emrindedir.B) İlk Çağ..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
1
Puan
262
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
İbn Rüşd’e göre akıl yoluyla doğru..
A) Akıl yoluyla inanca ulaşmak mümkündür.B) Akıl sınırsız kavrama ve algılama gücüne sahiptir.C)..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
4
Puan
286
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
İslam felsefesinde irade özgürlüğü problemi..
A) Mu’tezileB) Eş’ariyyeC) MaturidiD) CebriyeE) Dehriye
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
1
Puan
262
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Antik Çağ için Tanrı bu evrenin bir..
A) Evren Tanrı’nın vahyidir.B) Dünya Tanrı’nın kendisini açmasıdır.C) Tüm var olanlar..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
3
Puan
268
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
El Kindi’ye göre âlem kadim değil hadistir...
A) Ontolojik delilB) Hüdus deliliC) Ahlaki delilD) Düzen deliliE) İhtira delili
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
1
Puan
260
Okunma
0 kişi izliyor..
ahbap
ahbap
üye..
Çözüldü
Orta Çağ’da ortalama bin yıllık bir..
A) Felsefe varlığın mahiyetini sorgulayan bir disiplin haline gelmiştir.B) Felsefe dilin..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
1
Puan
256
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Açık
Aşağıdaki soruları kelime veya kelime..
Sıvı basıncının sıvının cinsine bağlı olduğunu göstermek için yukarıdaki düzenekler..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
0
Cevap
1
Puan
17
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların..
A) Ahlaklı insanları ayırt edebilmek içinB) Sosyal etkileşimi düzenleme ve kolaylaştırma işlevi..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
2
Puan
110
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
Platon, varlık kuramını mağaraya benzeterek..
Metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?A) Gerçek olan varlıklar..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
3
Puan
95
Okunma
0 kişi izliyor..

Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
"Bütün kadınlar güzeldir." önermesinin..
"Bütün kadınlar güzeldir." önermesinin çelişiği aşağıdakilerden hangisidir?A) Bütün kadınlar..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
2
Puan
27
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
Türkiye de İtalya da yarımadadır. İtalya'da..
Örnekte hangi akıl yürütme biçimi kullanılmıştır? Açıklayınız.
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
1
Puan
8
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
'Dünya yuvarlaktır önermesi 'DÜNYA' diye..
Buna göre doğruluk ve gerçeklik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A) Doğruluk bir..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
2
Puan
269
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
Felsefe "İslam düşünürlerinin özellikle..
A) AydınlanmaB) Patristik DüşünceC) RönesansD) Skolâstik DüşünceE) Sanayi devrimi
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
2
Puan
17
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
Aşağıdakilerden hangisi yunan felsefesinin..
A) açlık ve yokluğun bu kültürde yaygın oluşu B) başka uygarlıklara kültürel açıdan borçlu..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
1
Puan
9
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
- Bilgi insana göredir.
- Doğru bilgiye..

- Bilgi insana göredir.- Doğru bilgiye ulaşmak imkânsızdır.- Bilgiye ulaşılsa bile, başkasına..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
2
Cevap
2
Puan
298
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
Kierkegaard'a göre insan var olur, özünü..
Bu düşünceye uygun çıkarım aşağıdakilerden hangisi değildir?A) Öz, hiçbir zaman hazır..
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
2
Puan
260
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
Aristoteles' e göre şekilsel neden.
Felsfede bulmacası sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
2
Puan
99
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
Hristiyan felsefesi problemlerinden biri.
Felsefe bulmacası sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
2
Puan
263
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Açık
Ortaçağ felsefesini etkileyen 5 ekolden biri.
Felsefe bulmacası sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
4
Okunma
0 kişi izliyor..

Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
Arkhenin 4 element olduğunu savunan filozof.
Felsefe bulmacası sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
2
Puan
88
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Açık
Sistematik felsefesinin filozoflarından biri.
Felsefe bulmacası sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
0
Cevap
1
Puan
6
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Çözüldü
Muallimi sani.
Felsefe bulmacası sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
1
Cevap
2
Puan
265
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Açık
Tanrı kanıtı türü.
Felsefe bulmacası sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
6
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Açık
Sofist filozof
Felsefe bulmacası sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
0
Cevap
0
Puan
7
Okunma
0 kişi izliyor..
Tugcedogus
Tugcedogus
üye..
Açık
Tümellerin nesnelerin içinde var olduğunu..
FELSEFE BULMACASI:1. Tümellerin nesnelerin içinde var olduğunu savunan görüş.2. Sofist filozof.3...
Bölüm: Felsefe Tarih: 1 hf. önce
0
Cevap
1
Puan
9
Okunma
0 kişi izliyor..Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü